Algoritma dan Program Menukar Dua Buah Bilangan dengan C++

Membuat fungsi untuk menukar dua buah bilangan

misal :

bilangan 1 = 2

bilangan 2 = 3

setelah ditukar

bilangan 1 = 3

bilangan 2 = 2

Baca juga : Chiper dan Plain Teks untuk Enkripsi dan Deskripsi dalam Kriptografi dengan C++

Program Menukar Dua Buah Bilangan dengan C++

#include <cstdlib>
#include <iostream>

using namespace std;

void tukar(double &a,double &b){
double c;
c=a;
a=b;
b=c;
}

int main(int argc, char *argv[])
{
double x,y;
cout<<"Sebelum ditukar\n";
cout<<"Masukkan nilai 1: ";
cin>>x;
cout<<"Masukkan nilai 2: ";
cin>>y;
cout<<"\nSetelah ditukar\n";
tukar(x,y);
cout<<"Nilai 1: "<<x<<endl;
cout<<"Nilai 2: "<<y<<endl;

system("PAUSE");
return EXIT_SUCCESS;

}
Baca Juga :   Program Mencari Titik Terdekat